မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင် (PCC) သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း