မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင် (PCC) သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့ထိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်(PCC)သို့ သွားရောက်၍ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်မှု၊ စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လှည့်လှည်သုံးစွဲမှု၊ အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်မှု၊ အမှုများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုစသည့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် အခြေအနေများကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင် (PCC) သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင် (PCC) သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း

Leave A Comment